10 augustus 2021 

Als je wilt oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo

Als je wilt oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo

Zit jij in het derde jaar van de pabo en wil je oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo? Dan heb je hiervoor verschillende mogelijkheden. Of je hem nu voor de eerste keer gaat maken of hem moet herkansen, er is voor iedereen een geschikte manier te vinden. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel en dat is de kennisbasis rekenen pabo halen omdat je zonder deze toets niet het gewenste niveau aan kunt tonen en dus ook geen diploma krijgt. Helaas ontkom je niet aan deze toets want het is een landelijke eis om ervoor te zorgen dat studenten die afstuderen aan de pabo allemaal een basisniveau beheersen van verschillende vakken, waaronder taal en rekenen. De kennisbasis rekenen pabo staat erom bekend dat het een moeilijke toets is, dus het is waarschijnlijk geen overbodige luxe om te oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo.Inhoudsopgave: 

banner pabo rekentraining

Wat is de inhoud van de kennisbasis rekenen pabo?

De kennisbasis rekenen pabo is een toets die bestaat uit 66 vragen waarvoor je drie uur de tijd hebt. De toets bestaat uit zowel meerkeuzevragen als numerieke invulvragen. Tijdens de toets kan het zijn dat je gebruik mag maken van een simpel rekenmachine, die je vanuit school zult krijgen. Heb je zelf een andere rekenmachine, dan mag je deze niet gebruiken tijdens de toets. Tijdens de toets worden verschillende onderdelen getest en het aantal vragen verschilt per onderdeel. Er zijn vijf onderdelen:

 1. Hele getallen en bewerkingen: dit onderdeel heeft onder andere betrekking op machten en wortels, hele getallen, hoofdrekenen, schattend rekenen en de eigenschappen van de vier basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dit onderdeel bestaat uit 20 vragen.
 2. Meten: bij het onderdeel meten moet je laten zien dat je weet hoe je oppervlaktes, omtrek en inhoud moet berekenen. Ook moet je kunnen rekenen met temperatuur, snelheid en andere soortgelijke zaken. Bij dit onderdeel kun je 11 vragen verwachten. In deze video word de snelheid formule behandeld:
 3. Meetkunde: dit onderdeel toets je vermogen tot omgaan en rekenen met oriëntatie in de ruimte, visualiseren en representeren, viseren en projecteren, construeren en transformeren. Bij dit onderdeel krijg je 8 vragen.
 4. Verbanden: bij dit onderdeel moet je verschillende grafieken af kunnen lezen of de juiste informatie op de juiste plek bij de grafiek kunnen plaatsen. Daarnaast moet je ook kunnen herkennen welke grafiek de omschreven situatie representeert, zelf een formule en een grafiek kunnen maken bij een lineair verband, eenvoudige vergelijkingen op kunnen lossen en kunnen rekenen met centrummaten. Daarnaast moet je ook weten wat een causaal en significant verband zijn en hiermee kunnen rekenen. Het onderdeel verbanden bestaat uit 8 vragen. In dit filmpje wordt het onderwerp Lineair Verband uitgelegd:
 5. Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen: onderwerpen die hier aan bod komen zijn procentenasymmetrie, relatief en absoluut getal, het toepassen van je kennis over verhoudingen, breuken, percentages en kommagetallen en de verschillende betekenissen van verhoudingen, breuken en kommagetallen. Dit onderdeel bevat 19 vragen. In dit filmpje word uitgelegd hoe je vermedigvuldigd met kommagetallen: 


Wat moet ik al docent kunnen?

Als leraar in het basisonderwijs moet je kunnen werken met de kennis die getoetst wordt op de kennisbasis rekenen pabo in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Hierin worden van een startbekwame leraar basisonderwijs de volgende competenties verwacht:

 1. Je dient zelf voldoende ‘gecijferd’ en rekenvaardig te zijn: dit betekent dat je in staat bent om reken-wiskundeopgaven zowel instrumenteel als inzichtelijk op te lossen.
 2. Je moet in staat zijn om betekenis te geven aan rekenen-wiskunde voor kinderen: hiermee wordt bedoeld dat je in staat bent om reken-wiskundige zaken te herkennen in je eigen omgeving en in de omgeving van kinderen, je denkt hierover na en maakt ze toegankelijk voor de kinderen en daarbij dien je rekening te houden met wat de kinderen motiveert en interesseert.
 3. Je moet niveauverhoging en oplossingsprocessen kunnen realiseren bij kinderen: je bent in staat om rekenfouten te begrijpen en te analyseren. Daarnaast kun je ook (nog) niet formeel gebruik of foutief gebruik van wiskundetaal constateren en corrigeren en ben je in staat om de wiskundige redeneringen te doorgronden.
 4. En je moet het wiskundig denken bij kinderen kunnen bevorderen: je moet efficiënt en effectief gebruik kunnen maken van je wiskundige en didactische kennis. Je moet ervoor zorgen dat de activiteiten en inhoud op een wiskundige en didactische manier aansluiten bij de leerlijn met betrekking tot de methode maar ook methodeoverstijgende leerlijnen.

Voor concrete en uitgebreidere uitleg over deze competenties kunnen ze op de opleiding meer vertellen en ook meer inhoudelijke toelichting geven. Op de opleiding kun je waarschijnlijk ook terecht voor het oefenen van de kennisbasis rekenen pabo.

wat moet ik als docent kunnen?


De noodzaak van het oefenen

Zoals de competenties hierboven wel laten zien heb je als leraar natuurlijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind maar daarbij zijn je eigen vaardigheden dus van groot belang. Als je de vaardigheden niet beheerst kun je ze ook niet op een goede manier overbrengen op je leerlingen. Daarom is oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo ontzettend belangrijk. Het oefenen is goed voor het verbeteren van je kennis en vaardigheden, maar daarnaast creëer je ook vertrouwen in jezelf en je eigen kunnen. Dit zorgt ervoor dat je de kennis op een goede en evenwichtige manier over kunt brengen.


Hoe kan ik het beste oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo?

Er zijn verschillende manieren en methodes om te oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo. Er zijn ook genoeg websites en bedrijven die je de mogelijkheid bieden om te oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo of om je hierbij te helpen. Dit wordt in verschillende vormen aangeboden. Er zijn boeken die je kunt bestellen waar alle informatie in staat in combinatie met verschillende oefenopgaven. Er zijn op internet ook websites waarop je gratis kunt oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo, maar ook websites waar je pakketten kunt kopen om online te oefenen. Hierbij krijg je ook theorie en eindeloos veel oefenopgaven. Daarnaast krijg je snel en makkelijk inzicht in je leerpunten en vooruitgang. Er is voor ieder wat wils om op zijn eigen manier te kunnen oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo.Nog meer oefenen


Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Wiscat training. Met de Wiscat training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op de rekentoets. Klik hier om verder te gaan.


De Pabo Rekentraining A

€ 216,-
€ 37,-
de-pabo-rekentraining-a-1
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining B

Meest Verkocht

€ 334,-
€ 57,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Taaltoets training
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining C

€ 275,-
€ 47,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test