Page content

Vermenigvuldigen

Wat gaan we behandelen?

  1. Vermenigvuldigen uitleg
  2. Vermenigvuldigen tips
  3. Vermenigvuldigen oefenen
  4. Antwoorden

Hoe moet ik vermenigvuldigen?

Vermenigvuldigen uitleg

Bij het vermenigvuldigen maakt het niet uit in welke volgorde je werkt. Er komt altijd dezelfde antwoord uit. Dit is vooral van toepassing als je met grote getallen gaat werken.
De tafels bestaan uit de getallen 1 tot en met 10. Een aantal voorbeelden van de tafels zijn:

1 x 5 = 5

2 x 5 = 10

3 x 5 = 15

4 x 5 = 20

5 x 5 = 25

6 x 5 = 30

7 x 5 = 35

8 x 5 = 40

9 x 5 = 45

10 x 5 = 50

vermenigvuldigen keer maal

Voorbeeld

In een verpakking sultana  zit 8 koekjes met ieder 2 in.
Marijke wilt weten hoeveel koekjes erin zit. Dankzij de tafeltje van 2 weet zij dat er 16 koekjes in zit zonder er veel over nagedacht te hebben.

8 x 2 = 16 koekjes

Als je de tafeltjes goed uit je hoofd hebt geleerd kun je dit goed gebruiken bij het vermenigvuldigen van grotere getallen.

Voorbeeld

Je wilt weten voor een experiment hoeveel dagen er in 3 jaar zit. In deze 3 jaar is er geen sprake van een schrikkeljaar. Je weet dat er in 1 jaar 365 dagen zit.

365 x 3 = 1095 dagen

Om dit uit te rekenen kun je deze rekensom ontleden. Splits je de getallen in 300 en 60 en 5.

3 x 300 =

3 x 100 = 300

300 + 300 + 300 = 900, want dit staat gelijk aan 3 x 300

6 x 3 = 18

18 x 10 = 180 , want dit staat gelijk aan 3 x 60

5 x 3 = 15

900 + 180 + 15 = 1095

Je kan ook op een andere manieren uitrekenen

Bijvoorbeeld

20 x 55 =

Je kan de 20 in twee keer 10 splitsen zodat het makkelijker is bij het uitrekenen. Je weet al welke trucjes je kunt gebruiken bij rekensommen met een 10. Eenvoudig een 0 erachter plakken.

10 x 55 = 550

10 x 55 = 550

550 + 550 = 1100

 

Als je gaat vermenigvuldigen op kladpapier werk je dan met nog grotere getallen.
6854 x 30 =

6854
         30 x
    0000
120
1500
24000
 180000 +
205620

Stap 1 : Je vermenigvuldigt de 0 met 6854. Zoals je weet is de uitkomst 0, want alles waarmee je 0 mee vermenigvuldigt komt er een 0 uit. Want niets kun je niet met iets vermenigvuldigen. Niets x niets = niets. Dit onthoud je dus en schrijf je eronder op.
Stap 2: Je hebt 6854 al vermenigvuldigd met 0 op de eerste regel uitkomst hiervan is 0000. Vervolgens ga je de 30 met 6854 vermenigvuldigen.

30 x 4 = 120

30 x 50 = 1500

30 x 800 = 24000

30 x 6000 = 180000

120 + 15000 + 24000 + 180000 = 205620

Als je de uitkomst hebt en je twijfelt kun je het altijd controleren. Controleren geeft altijd een beetje garantie van dat je op de goeie weg zit.

Bijvoorbeeld

60 x 5 = 300

Bij het controleren ga je achterstevoren werken

300 = 5 x 60

Dit wilt zeggen dat 300 gelijk staat aan 5 x 60. Maar je weet het niet zeker, daarom wil je het controleren, toch? Zoals ik het al eerder heb gezegd is vermenigvuldigen de tegenovergestelde van delen. Dus je gaat de uitkomst delen door 5 of 60. Als je de uitkomst deelt door 5 dan

Vermenigvuldigen tips

Splits alles op

Splits alle getallen uit elkaar, zover dat het niet meer kan. Je kunt het veel sneller uitrekenen en heb je natuurlijk veel  minder tijdsverlies. Je hebt ook door het opsplitsen heb je een goede overzicht. Heb je dit gedaan is de kans dat je de fout ingaat heel klein.

Berekeningen op schrijven

Laat altijd zien hoe je aan de uitkomst bent gekomen. Het is veel handiger om te weten welke stappen je hebt ondernomen. Wellicht kun je hier later op terug komen als je een soortgelijke vraag krijgt.

Eenheden erbij

Zet de eenheden erbij. Heb je over koekjes, zet er dan koekjes achter. Heb je het over euro’s zet de euro teken erbij. Want je antwoord mag in principe fout gerekend worden als je uit de uitkomst niet kunt achterhalen over wat je het hebt. Je kan het over appels hebben en over peren.

Controleren

Heb je tijd over controleer je uitkomsten.  Schoonheidsfoutjes maken we allemaal. Je kan dit beter voorkomen dan dat je achteraf spijt van hebt. Niet meteen controleren maar pas wanneer je klaar bent. Je hebt tijdsverlies als je alles gaat controleren na het uitrekenen. Als je geen tijd hebt om te controleren heb je nog kans dat je de juiste antwoord hebt. Maar als je door het controleren geen opgaves hebt kunnen maken dan weet je bij voorbaat al dat het fout gerekend wordt.

Vermenigvuldigen oefenen

 1. 856 x 0 =
 1. 660 x 11 =
 1. 5 x 11 =
 1. 89 x 5 x 20 =
 1. 3 x 8 x 10 =
 1. 5 x 5 =
 1. 20 x 22 x 2 =
 1. 2 x 5 x 7 =
 1. 206 x 6 =
 1. 80 x 3 x 30 =

 

Antwoorden

 1. Antwoord is 0.
  Iets x niets = niets. Als je vermenigvuldigd met 0 is de uitkomst altijd 0.
 2. Antwoord is 7260.
  660 x 10 = 6600 1 x 660 = 660 6600 + 660 = 7260
 3. Antwoord is 55.
  5 x 10 = 50 5 x 1 = 5 50 + 5 = 55
 4. Antwoord is 8900.
  5 x 20 = 100 89 x 100 = 8900. Als je vermenigvuldigd met 100 komt er 00 bij.
 5. Antwoord is 240.
  3 x 8 = 24 24 x 10 = 240 . Als je vermenigvuldigd met 10 komt er 0 bij.
 6. Antwoord is 25.
  5 x 5 = 25
 7. Antwoord is 880.
  2 x 22 = 44 44 x 10 = 440 44 x 10 = 440 440 + 440 = 880
 8. Antwoord is 70.
  2 x 5 = 10 7 x 10 = 70
 9. Antwoord is 1236.
  100 x 6 = 600 100 x 6 = 600 6 x 6 = 36 600 + 600 + 36 = 1236
 10. Antwoord is 7200.
  3 x 3 = 9. Omdat je er een 0 hebt weggelaten om 3 x 3  uit te rekenen kan je het op het einde erbij plakken. 8 x 9 = 72 Hier heb je nog een 0 weggelaten om het makkelijker uit te rekenen. Ook deze 0 kun je op het einde erbij plakken.  Dus 72 plus 00 ( oftewel x 100 ) 7200