Wat kun je verwachten van de Wiscat pabo rekentoets?

Wat kun je verwachten van de Wiscat pabo rekentoets?

De Wiscat pabo rekentoets is een toets die landelijk is ingevoerd voor iedere pabo-opleiding in Nederland. De Wiscat pabo rekentoets is een verplicht onderdeel en moet behaald worden door iedereen die aan de pabo-opleiding begint. De toets is ingevoerd omdat destijds bleek dat het rekenniveau van pabostudenten ver onder de maat was. Dit was een zorgelijke kwestie want hoe kan een leraar zijn klas leren rekenen als hij of zij zelf de vaardigheden niet beheerst. Daarom is het nu een verplichte toets voor iedere pabo-opleiding en dient deze ook aan het einde van het eerste jaar behaald te zijn. Is dit niet het geval, dan dient de student te stoppen met de opleiding.Inhoudsopgave: banner pabo rekentraining

Welke norm wordt er gehanteerd bij de Wiscat pabo rekentoets?

Het uiteindelijke niveau dat je bij de rekentoets dient te behalen is het 3F niveau en dit staat gelijk aan een MBO-HAVO niveau. Als je dit vertaalt naar een aantal vragen, betekent dit dat je minimaal 103 vragen goed moet beantwoorden om een 5,5 te halen. Als je de toets de eerste keer niet haalt, zul je gedurende het eerste jaar nog twee kansen krijgen om de toets alsnog te halen. Als je deze beide niet haalt dan moet je helaas stoppen en hier is niets aan te doen want de rekentoets is gekoppeld aan een bindend studieadvies.

Uit welke onderdelen bestaat de Wiscat pabo rekentoets?

De Wiscat pabo rekentoets bestaat uit vijf verschillende onderdelen. Het is een toets die je digitaal maakt en ontwikkeld is door Cito. Daarnaast heeft de Wiscat Pabo rekentoets een adaptief karakter, wat betekent dat de moeilijkheidsgraad van de toets aangepast wordt op basis van jouw niveau terwijl je de toets maakt. Meer goed antwoorden betekent dat het niveau moeilijker wordt, meer foute antwoorden betekent dat het niveau makkelijker wordt. Bij het makkelijkere niveau worden er wel meer goede antwoorden van je verwacht dan bij het moeilijke niveau. Tijdens de Wiscat pabo rekentoets kun je de volgende vijf onderdelen verwachten:

Basisvaardigheden

De basisvaardigheden hebben dus echt betrekking op de basis van het rekenen. Dit betekent optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze basisvaardigheden worden door de meeste mensen wel in voldoende mate beheerst en kun je alleen maar verbeteren door te oefenen.

 In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je snel grote getalen kunt delen:


Hoofdrekenen

Bij het onderdeel is het de bedoeling dat je alles ook echt uit je hoofd doet. Je mag dus ook geen pen en papier gebruiken. Toch kun je dit onderdeel goed oefenen want er zijn verschillende rekenmethodes die je jezelf aan kunt leren.

 1. De splitsmethode: Bij de splitsmethode ontleed je alle getallen om tot makkelijkere getallen te komen, die ervoor zorgen dat je de soms probleemloos uit kunt rekenen. Stel de som is 950 + 650 + 85 + 5. Dan doe je eerst 950 + 50 = 1000. Vervolgens doe je 85 + 5 = 90. Dan krijg je de som 1000 + 600 + 90 = 1690.
 2. De handig rekenmethode: De handig rekenmethode zijn trucjes die je gebruikt om tot het antwoord van een som te komen. Bij vermenigvuldigen zeggen mensen vaak de hele tafel in hun hoofd op om zo tot het goede antwoord te komen.
 3. De rijgmethode: Bij deze methode ontleed je maar 1 getal van de som. Als voorbeeldsom gebruiken we 600 – 140. Je doet dan eerst 600 – 100 = 500. Vervolgens doe je 500 – 40 = 460.

Breuken, procenten en verhoudingen

Deze drie onderdelen staat altijd met elkaar in verband. Breuken kunnen ook altijd genoteerd worden als procenten of verhoudingen. Hiervoor hoef je ze alleen maar om te rekenen, maar het is dan wel goed om te weten hoe je dit moet doen. Hierbij is het belangrijk dat je de vraagstelling begrijpt en wat de verhouding in de vraag is. Het kan dus gebeuren dat je een verhaaltje krijgt waarin gesproken wordt over breuken en er aan jou gevraagd wordt om antwoord te geven in de vorm van een percentage.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je van breuken naar procenten gaat en andersom:


Meten en meetkunde

Dit onderdeel heeft betrekking om het berekenen van omtrekken, oppervlaktes en inhoud. Daarnaast kun je ook nog vragen verwachten over temperatuur, tijd en snelheid. Hiermee wordt je wiskundig ruimtelijk inzicht getest. Dit is een onderdeel wat op veel gebieden toegepast kan worden. Natuurlijk kan er gevraagd worden om de inhoud van een doos te berekenen, maar er kan ook gevraagd worden om de resterende inhoud van een doos te berekenen aan de hand van de gegevens in de vraag.

 wiscat meetkunde

Informatieverwerking

Bij dit onderdeel gaat het om het verzamelen van informatie en het verwerken ervan om tot het juiste antwoord op de vraag te komen. Deze informatie verzamel je doorgaans uit diagrammen, tabellen en statistieken of feiten. Het is hierbij de bedoeling dat je eerst de voor jou relevante informatie uit het verhaal filtert. Hier laat je vervolgens een berekening op los om tot het juiste antwoord te komen.

 informatieverwerking wiscat


Een goede voorbereiding is veel waard

Wanneer je al deze informatie hebt gelezen over de Wiscat pabo rekentoets, kun je denken dat je alle onderdelen wel beheerst en het niet nodig is om te oefenen. Toch gebeurt het vaker dan je zou verwachten dat studenten de Wiscat pabo rekentoets niet halen omdat ze het niveau van de toets toch onderschat hebben. Het is daarom altijd een goed idee om te oefenen en je vaardigheden te verbeteren. Op deze manier kun je jezelf bijna verzekeren van een voldoende en voorkom je onnodige stress die je kunt krijgen doordat je een herkansing moet maken. Daarnaast is een goede basiskennis ontzettend belangrijk omdat je in het derde jaar van de opleiding nogmaals getoetst zult worden op je rekenvaardigheden en het niveau van deze toets ligt dan hoger dan de rekentoets die je aan het begin van de opleiding maakt. Er zijn verschillende manieren waarop je de Wiscat pabo rekentoets kunt oefenen en zo kun je kijken welke manier het beste bij jou past. Daarnaast biedt oefenen je ook de mogelijkheid om te wennen aan de snelheid waarmee je de toets moet maken en het adaptieve karakter van de toets.Nog meer oefenen


Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Wiscat training. Met de Wiscat training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op de rekentoets. Klik hier om verder te gaan.


De Pabo Rekentraining A

€ 216,-
€ 37,-
de-pabo-rekentraining-a-1
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining B

Meest Verkocht

€ 334,-
€ 57,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Taaltoets training
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining C

€ 275,-
€ 47,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test