arrow_drop_up arrow_drop_down

Bij delen wordt het deeltal (de teller, het getal boven de streep in een breuk, of het getal voor het deelteken) gedeeld door de deler (de noemer, het getal onder de streep, of het getal achter het deelteken). Als je gaat delen is het belangrijk dat je van links naar rechts werkt, doe je dat in een andere volgorde, dan klopt het antwoord niet. Bij vermenigvuldigen maakt de volgorde niet uit, maar bij delen is dit dus wel heel belangrijk!

 

Inhoudsopgave

  1. Delen met breuken
  2. Delen met kommagetallen
  3. Delen met grote getallen

Delen met breuken

 

Breuken delen door een heel getal.

Wat maakt delen van breuken lastig? Het delen zelf is niet lastig, maar de vraag wat je dan precies moet delen kan moeilijk zijn.

Som:

6/7 : 3 =

Deelsommen kunnen op twee manieren worden uitgerekend.

   1. Teller delen door teller en noemer delen door noemer.
   1. Vermenigvuldigen met het omgekeerde.

Methode 1:

Eerst maak je een breuk van het hele getal : 3 wordt dus 3/1

Som: 6/7 : 3/1 =

Teller delen door teller en noemer delen door noemer.

6 : 3 = 2 en 7 : 1 = 7

Antwoord = 6/7 : 3/1 = 2/7

 

Methode 2:

Breuk delen door een breuk.

Som: 1/2 : 3/4 =

Deze som lossen we op door te vermenigvuldigen met het omgekeerde.

Als eerst draaien we 3/4 om. Dat wordt 4/3.

De som wordt dan:

1/2 x 4/3 =

1 x 4 = 4 en 2 x 3 = 6

1/2 x 4/3 = 4/6

Dit antwoord kunnen we nog vereenvoudigen, dan krijg je:

4/6 = 2/3

 

Je kunt ook nog eens kijken naar:

Delen met kommagetallen

Er zijn 2 verschillende mogelijkheden: een kommagetal delen door een kommagetal of een heel getal delen door een kommagetal. Bekijk deze handige filmpjes met uitleg:

 

Kommagetal delen door een heel getal:

 

Kommagetal delen door een kommagetal:

Delen met grote getallen

 

Als je een groot getal moet delen, dan kun je dat het beste doen met behulp van een deelschema. Hoe maak je een deelschema? Bekijk dit filmpje en leer delen met grote getallen:

 

Download de GRATIS oefentoets!