13 augustus 2019 

Meten en meetkunde

Meten en meetkunde

Bij meten gaat het om het getalsmatig, dus met behulp van getallen, greep te krijgen op eigenschappen van de wereld, zoals:

De bedoeling van meten is dat een grootheid wordt uitgedrukt in een maat. Als je meet levert dat een meetgetal op.


Inhoudsopgave:


banner pabo rekentraining

Meten

Bij meten gaat het er vooral om greep te krijgen op eigenschappen van situaties en dingen om ons heen. Lengte, oppervlakte, tijd, inhoud en gewicht heten grootheden. Meten is het nauwkeurig bepalen van een maat met behulp van een instrument, bijvoorbeeld een centimeter.

Meetkunde

Bij meetkunde gaat het om het beschrijven en verklaren van ons omringende eigenschappen. Zoals plattegronden, richtingen, routes, schaduwen, projecties, symmetrieën, patronen enz. Ruimtelijk redeneren valt binnen meetkunde.

Grootheden en maten

Lengte

 • Kan over verschillende dingen gaan, zoals: omtrek, afstand, opmeten.
 • Meetinstrumenten: liniaal, meetlint, rolmaat.
 • Omtrek: 2 x π x r

Oppervlakte

 • Hoeveel materiaal is er nodig om het voorwerp te bedekken (lxb).
 • Oppervlaktematen: vierkante meter.
 • Geen meetinstrument.

Inhoud

 • 'Dat wat er in past'
 • Inhoudsmaten: kubieke maten (kubieke cm), litermaten, ton (m³)
 • Meetinstrument: maatbeker, digitale watermeter.

Gewicht

 • Gewichtsmaten: kg, gram, miligram, ton (1000 kg).
 • Meetinstrumenten: weeghaak of weegschaal.
 • Het verschil tussen gewicht en massa: massa geeft de hoeveelheid materie aan, bij gewicht gaat het om de kracht die de aarde uitoefent op een bepaalde massa (zwaartekracht)

Temperatuur

 • Temperatuurschalen: celsius, fahrenheit, kelvin.
 • Geen maatverfijning, wel cijfers achter de komma.

Tijd

 • Meetinstrument: stopwatch, klok.
 • Wereldwijd verschillende tijdzones.
 • Tijd: hh:mm:ss datum: dd-mm-jjjj.

Snelheid

 • Geeft per tijdseenheid een verplaatsing weer.
 • Maat: m/s

Geld

 • Met geld kun je de waarde van dingen vergelijken.
 • Munteenheid: euro, dollar, valuta (omrekenen via wisselkoers)

Dichtheid

 • Dichtheid per materiaal.

Hoek

 • Eenheid graad (º)
 • Meetinstrument: kompas of gradenboog (geodriehoek).

Digitale data

 • Eenheid: bit

Bekijk een kort filmpje over rekenen met oppervlakte:

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Wiscat training. Met de Wiscat training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op de rekentoets. Klik hier om verder te gaan.

De Pabo Rekentraining A

€ 216,-
€ 37,-
de-pabo-rekentraining-a-1
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining B

Meest Verkocht

€ 334,-
€ 57,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Taaltoets training
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining C

€ 275,-
€ 47,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test