24 november 2019 

Oefenen voor de taaltoets pabo

Oefenen voor de taaltoets pabo

Oefenen voor de taaltoets pabo van het eerste jaar is meestal geen verspilde moeite. Elk jaar valt maar liefst een kwart van de deelnemers aan deze toets af. Ook de mensen, eigenlijk vooral de mensen, die dachten dat hun taalbeheersing wel voldoende zou zijn. In de praktijk valt dat tegen! De taaltoets is streng: je moet immers de taalregels perfect beheersen om daar zelf les in te kunnen geven. Oefenen voor de taaltoets pabo is dan ook voor de meeste mensen een goed idee. Want als je deze toets niet haalt, dan kan je een bindend negatief studieadvies krijgen en met je opleiding moeten stoppen. Laat jou dit niet overkomen en ga oefenen op de taaltoets pabo, met behulp van de tips in dit artikel.

Inhoudsopgave


banner pabo rekentraining

Oefenen op de taaltoets pabo om niveau 3F te halen

De taaltoets pabo test of jij een taalvaardigheid op niveau 3F bezit. Dit is het niveau van iemand die net geslaagd is voor de middelbare school. Als je aan de pabo begint, dan ben je dat waarschijnlijk, en daarom denk je misschien dat je geen moeite zal hebben met deze toets. In de praktijk is de toets moeilijker dan de meeste mensen vermoeden. Er wordt je gevraagd om aan de slag te gaan met vervoegingen, het ontleden van zinnen, en het opsporen van contaminaties. Dat is kennis die veel mensen niet direct paraat hebben. Zeker als je nooit echt goed bent geweest in Nederlands, een lichte vorm van dyslexie hebt, of instromer bent van het MBO blijkt het halen van de taaltoets soms lastig. Thuis oefenen voor de taaltoets pabo is dan de manier om je taalvaardigheid snel op het juiste niveau te krijgen.


Waarom is het belangrijk dat je taalvaardigheid op een hoog niveau is

Als je voor de klas staat op de basisschool, dan wordt er flink wat van je gevraagd. Je moet dan niet alleen in staat zijn om bijvoorbeeld een werkwoord goed te vervoegen. Je moet ook kunnen uitleggen aan de leerlingen waarom dat werkwoord zo vervoegd wordt, welke taalregel er daar dus van toepassing is. Ook is het belangrijk dat je taalbeheersing zodanig is, dat je geen seconde hoeft te twijfelen over welke taalregel dan ook. Dit kan je echt niet hebben als je voor het schoolbord staat voor een groep leerlingen!


Welke wettelijke eisen gelden er voor taalbeheersing op de pabo

Vroeger was het altijd verplicht om in je eerste jaar een taaltoets met goed gevolg af te leggen. Sinds 2012 is dat niet meer zo. Het is alleen van belang dat je een eindtoets op de pabo, de zogenaamde WISCAT-toets voor rekenen en taal, met goed gevolg afgelegd. Slagen voor deze toets bewijst dat je de taalbeheersing – de "kennisbasis" – hebt die nodig is om les te kunnen geven op de basisschool.

 

Maar in de praktijk hanteren veel pabo-opleidingen nog steeds een taaltoets in het eerste jaar. Deze toets geeft namelijk een heel betrouwbare aanwijzing of een paboleerling aan het einde van zijn opleiding het niveau van de kennisbasis zal hebben. En daarom verbinden veel pabo-opleidingen een bindend negatief studieadvies aan het niet halen van de taaltoets of van de rekentoets. Oefenen voor de taaltoets pabo is dan ook nog steeds belangrijk.

 

Als je wilt weten hoe dit voor jou pabo- opleiding zit, neem dan contact op met je opleidingsinstituut. Verschillende hogescholen hanteren verschillende regels, ook wat betreft wanneer in je eerste jaar je de toets moet maken. Zo kan je tijdig gaan oefenen met de taaltoets pabo en zorgen dat je weer helemaal up-to-date bent op het moment dat je de toets moet afleggen.


Welke onderdelen heeft de taaltoets pabo

De beste manier om te oefenen voor de taaltoets pabo is door eerst na te gaan uit welke onderdelen de toets bestaat. Zo weet je exact welke taalregels je moet nakijken en weer uit je hoofd moet leren. Sommige hogescholen hanteren een afwijkende toets, maar de meest gebruikte toets bestaat uit de volgende vier onderdelen.

 

 1. Spelling – bij het eerste onderdeel krijg je zinnen te zien waarin bepaalde naamwoorden of werkwoorden nog niet vervoegd zijn. Jij moet ze vervoegen met de juiste spelling die past in de gegeven context.
 2. Formuleren – hierbij kijk je of een gegeven zin goed geformuleerd is. Je let daarbij op de woordvolgorde, de vervoeging van de woorden, en het eventueel voorkomen van foutieve uitdrukkingen, zogenaamde contaminaties.
 3. Interpunctie – bij dit onderdeel moet je in een bepaalde zin de juiste leestekens aanvullen. Daarbij moet je het beste leesteken in de zin kiezen, of dat nou een punt, een komma, een puntkomma of een dubbele punt.
 4. Grammatica – bij het onderdeel grammatica moet je de getoonde zinnen op twee verschillende manieren ontleden. Om te beginnen op een taalkundige manier: je benoemt hierbij van elk woord wat voor soort woord het is. Bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord, een voorzetsel of een lidwoord. Daarna moet je zinnen op een redekundige manier analyseren. Geef telkens aan wat de functie van een woord in een zin is. Benoem het onderwerp, het gezegde, het lijdend of meewerkend voorwerp, enzovoort.


De slimste manieren om te oefenen voor de taaltoets pabo

Oefenen voor de taaltoets pabo kan je op verschillende manieren aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld, als je ze nog hebt, je eigen middelbare schoolboeken van een Nederlands erbij pakken en weer even lekker blokken op de taalregels. Een betere manier is om boeken te bestellen die speciaal geschreven zijn voor studenten van de pabo. Daar wordt gefocust op de taalregels die jij nodig hebt om later je leerlingen goed les te kunnen geven. Dat zijn ook de taalregels die je nodig hebt om de taaltoets met goed gevolg af te leggen. Online en in de boekhandel kan je deze boeken makkelijk bestellen.

Een andere mogelijkheid is een e-learning cursus op internet te volgen. Deze cursussen zijn speciaal samengesteld om aan te sluiten bij de actuele taaltoets. Hiermee kan je oefenen op de taaltoets pabo, zonder extra tijd kwijt te zijn aan leerstof die je niet nodig hebt om te slagen voor de toets. En tenslotte geven verschillende hogescholen bijspijkercursussen voor de onderdelen taalvaardigheid en rekenvaardigheid van hun leerlingen. Daardoor kan je je kennis op een goed niveau krijgen, al voordat je met je opleiding begint. Zodat je niet hoeft te oefenen op de taaltoets pabo terwijl je al tot over je oren in de leerstof zit tijdens je opleiding. Een nadeel is wel dat je deze cursus in de vakantie moet volgen, iets waar je misschien niet op zit te wachten als je net geslaagd bent voor je middelbare school.

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Wiscat training. Met de Wiscat training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op de rekentoets. Klik hier om verder te gaan.

De Pabo Rekentraining A

€ 216,-
€ 37,-
de-pabo-rekentraining-a-1
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining B

Meest Verkocht

€ 334,-
€ 57,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Taaltoets training
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining C

€ 275,-
€ 47,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test