24 november 2019 

In één keer slagen voor de pabo taaltoets

In één keer slagen voor de pabo taaltoets

De pabo taaltoets is een verplichte toets in het eerste jaar van je pabo-opleiding. Je moet deze toets zeker niet onderschatten, want samen met de verplichte rekentoets van het eerste jaar kan hij bij een slecht resultaat leiden tot een bindend negatief studieadvies. Officieel test de pabo taaltoets of jij op het niveau zit van een afgestudeerde middelbare school-leerling. In de praktijk zul je bij deze toets geconfronteerd worden met alle belangrijke taalregels. Er wordt je bijvoorbeeld gevraagd om zinnen grammaticaal te ontleden in onderwerp, persoonsvorm, meewerkende voorwerpen enzovoort. De parate kennis die je nodig hebt om te slagen voor de pabo taaltoets is dan ook zeker niet (meer) bij iedere eerstejaars pabo leerling aanwezig. Lees hier wat je kunt verwachten bij deze toets, en hoe je ervoor kunnen zorgen dat je moeiteloos slaagt voor de pabo taaltoets.

Inhoudsopgave


banner pabo rekentraining

Wanneer krijg je de pabo taaltoets

Dat is bij elke hogeschool anders. Sommige hogescholen geven de pabo taaltoets precies aan het begin van het jaar, als een soort toelatingstoets tot de rest van de opleiding. Op andere hogescholen krijg je hem halverwege het jaar of zelfs pas tegen het einde van het jaar. Het is officieel sinds 2012 niet meer verplicht om de toets in het eerste jaar af te nemen, maar de meeste pabo opleidingen doen het wel degelijk. Ook verbinden ze er vaak een bindende negatief studieadvies aan als je niet slaagt voor de toets. Dat heeft een goede reden. Tegen het einde van je opleiding moet je altijd de WISCAT-toets afleggen om je pabodiploma te krijgen.

Deze toets gaat na of jij de juiste kennisbasis op het gebied van taal en rekenvaardigheid hebt. In het eerste jaar van je opleiding wil jouw hogeschool alvast een indicatie hebben of jij de WISCAT-toets tegen het einde van je opleiding zult kunnen halen. Als jouw toetsresultaten in het eerste jaar onder de maat zijn, dan is het niet waarschijnlijk dat je je taalvaardigheid of rekenvaardigheid nog kunt bijschaven, en kun je dus het gevreesde bindend negatief studieadvies krijgen. Ook al lijkt deze toets dus een formaliteit, onderschat hem zeker niet. Vooral als je weet dat het niveau van jou taalbeheersing niet optimaal is, is het een heel goed idee om tijdig in de boeken te duiken.

 

Wat moet je kunnen voor deze toets

Om te slagen voor de taaltoets pabo moet je een breed pakket aan taalregels kennen. Je moet onder andere verstand hebben van grammatica, weten hoe je een goede zin maakt met de juiste onderdelen en boodschap erin verwerkt, en je moet weten hoe je woorden zoals werkwoorden en naamwoorden goed vervoegt. Ook is het noodzakelijk om de spelling van veel gebruikte woorden te kennen. Je wordt verder getest op je kennis over interpunctie, dus het juiste gebruik van leestekens. Leestekens gebruik je om nuances in een zin aan te brengen en nadruk te leggen op onderdelen van deze zin, of de boodschap daarvan. En het moeilijkste onderdeel voor veel deelnemers aan de pabo taaltoets, zinsontleding, vraagt je om op twee verschillende manier een zin re ontleden en de onderdelen daarvan te benoemen.


Waarom is het belangrijk dat jouw taalbeheersing goed is

Dat spreekt natuurlijk voor zich. Je gaat les geven aan basisschoolleerlingen, van wie de taalbeheersing nog volop in ontwikkeling is. Jij bent de autoriteit die hen moet helpen om beter te worden met taal en rekenen. En daarbij is het van groot belang dat jij alle taalregels zelf 100% onder de knie hebt. Je wilt natuurlijk niet hoeven te twijfelen of zelfs fouten maken als je voor het schoolbord staat bij een les. Pabo-opleidingen en de overheid vinden het dan ook heel erg belangrijk dat aankomende basisschoolleraren een bepaald niveau van taalbeheersing bezitten, waardoor ze effectief les kunnen geven aan basisschoolleerlingen. Dit niveau heet 3F – je zult de pabo taaltoets dan ook wel "pabo taaltoets 3F" horen noemen.


Een leerplanning maken voor de pabo taaltoets

Als je net klaar bent met de middelbare school, dan zul je geconfronteerd worden met veel nieuwe dingen in je leven. Je krijgt nieuwe vrienden, gaat misschien op jezelf wonen, en komt in aanraking met de studentenwereld. Daarbij kan het lastig zijn om je te focussen op de nieuwe leerstof van je pabo opleiding en om efficiënt te studeren. Het is daarom verstandig om een leerplanning te maken. Daarbij maak je voor elk vak een tijdsplanning van wanneer je welke theorie leert, wanneer je welke opdrachten en verslagen maakt, en wanneer je begint te leren voor de toets. In deze planning kan je dan ook de pabo taaltoets verwerken.

Ga bij je opleidingsinstituut na wanneer in het jaar deze toets wordt gegeven. Kijk welke onderdelen de toets bevat, en ga voor jezelf na welke theorie jij nog niet voldoende onder de knie hebt om er voor te slagen. Zo kan je gestructureerd leren, en heb je alle kennis in huis op het moment dat je deze toets moet afleggen. Bovendien voorkomt een goede leerplanning dat je twee weken voor de datum van de toets nog alles in je hoofd moet stampen. Daardoor schiet je waarschijnlijk in de stress, en lever je half werk af. Bovendien moet je dan andere leuke en belangrijke dingen, zoals het leren voor andere vakken en sociale gelegenheden, gaan schrappen.

Hoe kan je oefenen voor de pabo taaltoets

Er zijn verschillende manieren waarop je de taalregels die je voor de douche moet kennen kan nalezen en ze weer eens goed je hoofd kunt stappen. Sommige pabostudenten oefenen met de boeken die ze nog hebben van het vak Nederlands van de middelbare school. Die bevatten echter vaak leerstof die behoorlijk complex is, en die je ook niet nodig hebt voor de taaltoets pabo. Veel beter is het om boeken online te bestellen die speciaal zijn geschreven voor pabostudenten. Die bevatten exact die taalregels die je moet kennen voor de toets, en die relevant zijn om goed les te kunnen geven op de middelbare school. Zo bereid je je efficiënt voor op de toets.

 

Er zijn e-learning cursussen beschikbaar voor de toets. Die hebben een programma dat precies is afgestemd op pabostudenten die de taaltoets moeten gaan afleggen. Daarmee leer je alle theorie die je nodig hebt. Bovendien bevatten e-learning cursussen flink wat oefenopgaven, dezelfde opdrachten die ook op de toets zelf voorgeschoteld krijgt – een uitstekende voorbereiding. E-learning cursussen kan je bovendien goed inplannen in je leerplanning omdat ze uit verschillende onderdelen bestaan. Zo’n cursus is niet erg duur en kan je online direct bestellen.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Wiscat training. Met de Wiscat training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op de rekentoets. Klik hier om verder te gaan.

De Pabo Rekentraining A

€ 216,-
€ 37,-
de-pabo-rekentraining-a-1
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining B

Meest Verkocht

€ 334,-
€ 57,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Taaltoets training
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining C

€ 275,-
€ 47,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test