24 november 2019 

De taaltoets pabo op internet oefenen

De taaltoets pabo op internet oefenen

Er zijn verschillende websites die je informatie kunnen geven over taakregels, spelling en grammatica, en ontleding van zinnen. Deze websites kunnen heel erg nuttig zijn om je taalniveau omhoog te schroeven. Sommige sites bieden samenvattingen van boeken. Ook vind je op YouTube een aantal nuttige kanalen met taallessen. En je kunt online oefentoetsen vinden met hetzelfde soort opgaven zoals je die bij de taaltoets pabo zult krijgen.

Inhoudsopgave

banner pabo rekentraining

Je voorbereiden op de taaltoets

Als je zenuwachtig bent over toetsen in het algemeen, of specifiek over de taaltoets, dan zijn er een paar tips waardoor je de kans op slagen zo hoog mogelijk kan maken. Natuurlijk gaan we er van uit dat je je al uitgebreid van tevoren hebt voorbereid op de toets. Je hebt oefentoetsen gemaakt, en de belangrijkste taalregels in je hoofd gestampt. Maar op de dag zelf zijn er nog verschillende dingen die je kunt doen, om te zorgen dat je zelfverzekerd en ontspannen de toets kunt maken.

 1. Rust voldoende uit. Dat betekent dat je in de dagen voor de toets op tijd naar bed gaat en niet in de kroeg blijft hangen.
 2. Plan je leerproces. Ook zorg je ervoor dat je niet pas de dag voor de toets begint met het bijleren over de taalregels. Begin liefst een paar weken van tevoren met leren, en zorg ervoor dat je alles al in je hoofd hebt als de dag van de taaltoets aanbreekt. Als je alles in de laatste week voordien nog moet gaan leren, dan zorgt dat ervoor dat je niet uitgerust of ontspannen de toets kan afleggen.
 3. Neem een stevig ontbijt met voldoende koolhydraten. Als je aan het lijnen bent, sla dat dan maar een dagje over. Je hersenen hebben energierijk voedsel nodig om optimaal te functioneren tijdens de toets. Tip: verschillende soorten vruchten, zoals bramen en frambozen, bevatten voedingsstoffen die je hersenen extra actief maken en je cognitieve vaardigheden vergroten.
 4. Doe voorzichtig aan met koffie en energydrink. De werking van cafeine en de andere stoffen in deze drankjes lijken je actiever te maken. In de praktijk kunnen ze er net zo makkelijk voor zorgen dat je de verkeerde antwoorden geeft. Laat cafeïnehoudende dranken dus maar liever staan, of consumeer ze met mate.


De taaltoets pabo oefenen voor een beter resultaat

Als je taalvaardigheid niet meer is wat hij ooit geweest is, is het een goed idee om de taaltoets pabo te oefenen. Als je deze belangrijke toets in het eerste jaar van je opleiding niet haalt, dan kan je een negatief bindend studieadvies krijgen. Als slimme student bereid je je natuurlijk voor, en ga je kijken wat de toets inhoudt. Daarna zijn er verschillende manieren om je weggezakte kennis weer snel op peil te brengen. Zodat je zonder problemen de toets kunt afleggen, en je je de rest van de tijd gewoon bezig kunt houden met je verdere opleiding en uit kan groeien tot een goede basisschoolleraar. Lees hier hoe je het meest efficiënt de taaltoets pabo kunt oefenen.


De taaltoets pabo oefenen is nodig om een pabo opleiding te kunnen volgen

Sinds 2012 is een pabo-opleiding niet meer verplicht om in het eerste jaar een taaltoets af te nemen. In de praktijk gebeurt het meestal nog steeds, en wordt het resultaat van de toets ook gekoppeld aan je studieadvies in het eerste jaar. De reden daarvoor is dat je in het laatste jaar van je opleiding alsnog een taaltoets zult krijgen, en dat je niet kunt afstuderen zonder deze met goed gevolg af te leggen. Een pabo selecteert studenten dus in het eerste jaar alvast op hun niveau van taalbeheersing. Je kunt je voorstellen dat ze dit belangrijk vinden. Je wordt immers de kennisbron voor jouw basisschoolleerlingen, en je dient een uitstekende beheersing van de belangrijkste taalregels te hebben. Hetzelfde geldt trouwens voor jouw rekenvaardigheid. Ook wat rekenvaardigheid betreft dien je op een bepaald niveau te zitten, dat dan ook getest wordt. De verzameling van kennis die je op het gebied van taal en rekenen moet hebben bij het afronden van je pabo, noemen we de kennisbasis.


Welke vaardigheden moet je bezitten om de taaltoets te halen

Als je de taaltoets pabo gaat oefenen, dan oefen je eigenlijk alle belangrijke taalregels voor onze taal. Elk van die regels wordt op de toets in je eerste jaar getest. In grote lijnen moet je voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden hebben om goede zinnen te maken, de juiste spelling te hanteren en een zin grammaticaal te kunnen ontleden. Dat is eigenlijk een totaalpakketje van alle kennis die je tijdens de middelbare school bij het vak Nederlands hebt opgedaan. Je vindt verderop in dit artikel een compleet overzicht van de onderdelen die op de taaltoets pabo aan bod komen, en welke opgaven je daarbij moet maken. De vaardigheden die je van tevoren goed onder de knie moet hebben zijn de volgende.

 1. De juiste spelling Je moet de juiste spelling van veel voorkomende woorden kennen. Ook moet je werkwoorden in de juiste vorm kunnen vervoegen en het juiste naamwoord (bijvoorbeeld hen/hun/ze) in een gegeven zin kunnen inpassen.
 2. Corret woordgebruik. Je moet weten welke woorden je moet gebruiken om een kloppende zin te krijgen. Ook moet die de juiste boodschap overbrengen en niet leiden tot twijfel of verkeerde interpretaties.
 3. Grammatica behandelt de opbouw van een zin, en de volgorde van de woorden daarin. Door een goede kennis van grammatica kan jij de juiste woorden en zinsonderdelen gebruiken om een kloppende en goed lopende zin te maken.
 4. De Nederlandse taal is rijk aan uitdrukkingen, van simpele woordcombinaties tot uitgebreide gezegdes en spreekwoorden. Veel mensen gebruiken uitdrukkingen niet juist: zijn mengen het ene gezegde bijvoorbeeld met een ander gezegde. Dit wordt een contaminatie genoemd, en is ongewenst. Tijdens de toets wordt jou gevraagd om contaminaties in zinnen op te sporen.
 5. Interpunctie is het gebruik van leestekens. Leestekens maken een zin leesbaarder en zorgen voor een bepaalde nuance. Het toevoegen van een vraagteken maakt bijvoorbeeld een vraag van een zin, en een uitroepteken legt nadruk op de zin.


Onderschat de taaltoets pabo niet!

Ook als je en geboren Neerlandicus bent is het nog steeds een goed idee om de toets van tevoren te oefenen. Misschien zijn er toch een paar belangrijke taalregels uit je geheugen verdwenen. Zinnen ontleden doen de meesten van ons niet dagelijks voor onze lol. Vooral mbo-ers doen er goed aan om van tevoren de taaltoets pabo te oefenen. Zij blijken in de praktijk de meeste moeite hebben met de inhoud van deze toets. Maar ook anderen kunnen voor een vervelende verrassing komen te staan als ze geen tijd besteden aan de taaltoets pabo oefenen.

In de praktijk valt elk jaar ongeveer 25% van de deelnemers af. En nogmaals, het niet halen van deze toets is verbonden aan een negatief studieadvies, waardoor waardoor je voortijdig met je opleiding moet stoppen. Laat jouw droom om te werken met basisschoolleerlingen niet ondermijnen doordat je een stomme taaltoets niet haalt! Gelukkig kan je deze toets op verschillende manieren efficiënt voorbereiden.


De inhoud van de taaltoets pabo

Voordat je de taaltoets pabo gaat oefenen is het natuurlijk belangrijk dat je weet hoe deze toets eruit ziet. Hij bestaat in totaal uit 150 opgaven, waarvan je er driekwart (113 van de 150) goed moet hebben. Je wordt op vier gebieden getest.

 • Om te beginnen wordt je spelling getest. Bij de opdrachten van deze sectie moet je werkwoorden en naamwoorden van de juiste vervoeging voorzien.
 • Hierna krijg je een onderdeel waarbij je moet kijken of een zin goed geformuleerd is. Daar kunnen foute woorden in staan, foutieve woordvolgordes, en verkeerde vervoegingen. Ook foutieve uitdrukkingen, zogenaamde contaminaties, kunnen in deze zinnen voorkomen.
 • Bij de derde opdracht wordt er gekeken naar jouw beheersing van interpunctie, dus het correct gebruik van leestekens. Je moet in een zin telkens aangeven welk leesteken erin thuishoort. Is dat een komma, een puntkomma, een gedachtestreepje of een ander leesteken?
 • Het laatste onderdeel gaat over zinsontleding. Er wordt je gevraagd om op twee verschillende manieren zinnen ontleden. De eerste is taalkundig, waarbij je aangeeft of een bepaald woord in de zin een voornaamwoord, een voorzetsel, een bijwoord of een lidwoord is. Daarna moet je zinnen redekundig ontleden. Je wijst hierbij telkens in de zin het onderwerp aan, de persoonsvorm, het gezegde, het meewerkend voorwerp enzovoort.

 

Begin op tijd met de taaltoets pabo oefenen

Als je aan je eerste jaar van de pabo opleiding begint, dan komt er een hoop op je af. Je hebt het druk met alle nieuwe lesstof waarmee je tijdens de pabo opleiding kennismaakt. Ook ontmoet je nieuwe mensen, leer je de lokale cafés van binnen kennen, en moet je omgaan met een nieuwe manier van lesgeven. Voor de meeste nieuwe studenten kan het ook even wennen zijn om voor het eerst op jezelf te wonen. Kortom, je hebt het al druk genoeg, en je hoofd staat er dan misschien niet meer naar om ook nog de taaltoets pabo te oefenen. Veel studenten vinden dit ook een vervelende verplichte toets, en besteden liever aandacht aan de vakken waarmee ze echt leren om een goede juf of meester te worden. Maar het woordje verplicht zegt het al: je moet deze toets halen, anders kan je niet verder met je opleiding.

De taaltoets pabo oefenen is dan ook niet alleen een kwestie van veel theorie in je hoofd stampen. Het is vooral een zaak van goed plannen, en inschatten in welke tijd jij je de nodige kennis eigen kunt maken en wanneer je werkdruk dat toelaat. Dat is sowieso een belangrijke eigenschap voor nieuwe studenten. We zien dat studenten vaak uitstelgedrag vertonen als ze eigenlijk de taaltoets pabo moeten oefenen en de prioriteit gaan geven aan leukere dingen. Begrijpelijk, maar op het moment dat de deadline voor de toets nadert, zien ze zich dan geconfronteerd met een enorme hoeveelheid werk. Waardoor ze in een noodtempo de taaltoets pabo moeten gaan oefenen, met alle stress en half werk van dien.

Wees slimmer dan dat, en inventariseer van tevoren hoeveel tijd je nou echt moet besteden aan die toets. Misschien valt het wel heel erg mee, omdat je al de meeste kennis al paraat hebt! Plan vervolgens in, in welke week je welke theorie gaat leren, en wat je gaat oefenen. Het mooie van een e-learning cursus, één van de opties om de taaltoets pabo te oefenen, is dat die heel duidelijk in onderdelen is verdeeld. Daardoor kan je elke week een ander onderdeel inplannen in je leerschema. Zo leg je de cursus af in een tempo dat bij jou past, en waarbij je ook nog tijd hebt voor de andere vakken van je studie en al die leuke nieuwe dingen die op je pad komen.

Kort samengevat: probeer leren voor de taaltoets niet uitstellen. Dat zorgt alleen maar voor frustratie en méér uitstelgedrag. Maak een leerplan, verdeel de lesstof in onderdelen, en maak een realistische planning om de taaltoets pabo oefenen. Zodat jij zonder stress en met voldoende vrije tijd in één keer die stomme verplichte toets kunt halen!


De taaltoets pabo oefenen doe je op de volgende manieren

Er zijn een aantal manieren om de taaltoets pabo te oefenen, en je kennis snel op het niveau brengen dat je nodig hebt om de toets te halen. Kies de methode die het meest past bij jouw leerstijl. En ga hier bij voorkeur mee aan de slag voordat je de pabo opleiding start. Tijdens de opleiding krijg je genoeg leerstof voor je kiezen, maar taalbeheersing is daar geen belangrijke van. Het is dus heel verstandig om je taalvaardigheid te verbeteren voordat je aan de opleiding begint en daarmee druk bezig bent. Maar in ieder geval is het slim om de taaltoets pabo te oefenen ruim voordat je hem maakt. Ga dus bij je opleidingsinstituut na wanneer in het jaar je deze toets moet maken. Je kunt de taaltoets pabo oefenen op de volgende manieren.

 1. Uit boeken. Er zijn online aantal goede boeken verkrijgbaar die specifiek zijn geschreven voor pabo-studenten. Lees deze boeken door, en maak zelf een samenvatting van de belangrijkste taalregels. En ga de taaltoets pabo oefenen door de oefenopgaven in de boeken te maken.
 2. E-learning cursussen zijn een interactieve manier om de taaltoets pabo te oefenen. Het fijne van deze cursussen is dat ze specifiek zijn bedoeld om je te laten slagen voor deze taaltoets. Je vinden dus exact de kennis die je nodig hebt om voor de toets te slagen, er niets meer. Dat maakt het de meest efficiënte en snelle manier om de taaltoets pabo te oefenen. E-learning cursussen hebben ook een grote component aan oefenopgaven, waardoor je snel beter wordt in het herkennen van de juiste spelling en grammatica. Ook kan je zo heel nauwkeurig nagaan of je voldoende weet om de echte toets te kunnen halen.
 3. Tenslotte bieden verschillende pabo’s bijspijkercursussen aan. Die worden meestal in de vakantie voor het begin van de opleiding gegeven. Het nadeel daarvan is dat je telkens naar je opleidingsinstituut moet, in hartje zomer als je vrienden leuke dingen aan het doen zijn. Ook zijn deze bijspijkercursussen meestal niet gratis.

Tips voor de dag van de taaltoets

Als aankomende student is niet altijd even makkelijk om effectief te leren. Zeker als een toets nadert, vinden veel nieuwe studenten het moeilijk om zich daar goed op voor te bereiden, en schieten in de stress. Dat is niet nodig! Hier heb je een paar tips waarmee je de toets probleemloos kunt halen. Daarbij gaan we er even vanuit dat je op tijd begonnen bent met de taaltoets pabo te oefenen, en de leerstof in principe in je hoofd hebt.

 1. Ga op tijd naar bed. Sla dat leuke feestje of die avond met je dispuut of commissie maar eventjes over. Deze taaltoets heeft echt een hoge prioriteit. Ga dus lekker op tijd naar bed, zorg voor een goede nachtrust, en word ruim op tijd wakker. Zodat je helemaal fris en fruitig aan de toets kan beginnen.
 2. Zorg voor een lekker ontbijtje. Je hersenen functioneren optimaal als ze voldoende energie en de juiste voedingsstoffen hebben. Ze kunnen informatie dan sneller verwerken, zodat jij je optimaal kunt focussen op de opgaves en direct het juiste antwoord kunt aannemen. Neem dus ’s ochtends iets met voldoende koolhydraten, bijvoorbeeld een lekker broodje met ei en spek. Het eten van sommige soorten voedsel heeft bewezen voordelen voor je hersenfuncties. Begin de dag van de toets met een kom zuivel met daarin blauwe bessen, bramen, donkere chocolade, of noten – en daarnaast een sinaasappel. Allemaal voedsel waarvan het bewezen is dat het je cognitieve capaciteiten verhoogt. Zo hebben je hersenen tijdens de toets echt krachtvoer tot hun beschikking, Zodat jij de toets in één keer kan tackelen.
 3. Wees op tijd aanwezig. Niets laat de gemiddelde student zo erg in de stress schieten als te laat aanwezig zijn bij de toets. Op sommige hogescholen mag je niet eens meer naar binnen als je niet op tijd bij het juiste lokaal bent. Zorg dus dat je precies weet waar en wanneer de toets wordt afgenomen, en dat je daar 5 of 10 minuten van tevoren aanwezig bent. Langer als je nog eventjes wil bijkletsen met je nieuwe klasgenoten, wat ook tot minder stress leidt. Zeker als je erachter komt dat jij je veel beter hebt voorbereid op de taaltoets pabo oefenen dan zij!


Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Wiscat training. Met de Wiscat training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op de rekentoets. Klik hier om verder te gaan.

De Pabo Rekentraining A

€ 216,-
€ 37,-
de-pabo-rekentraining-a-1
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining B

Meest Verkocht

€ 334,-
€ 57,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Taaltoets training
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining C

€ 275,-
€ 47,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test