24 november 2019 

De taaltoets pabo 3F halen

De taaltoets pabo 3F halen

De taaltoets pabo 3F is een toets die je in het eerste jaar van je opleiding met goed gevolg moet afronden. Hoewel deze toets wettelijk gezien niet verplicht is, hanteren de meeste opleidingsinstituten voor de pabo de taaltoets pabo 3F nog steeds. Hiermee proberen ze in een vroeg stadium te kijken of hun studenten een voldoende goede taalbeheersing hebben om later aan het werk te kunnen als basisschoolleraar. Tegen het einde van je opleiding zul je, om je diploma te kunnen krijgen, een afsluitende toets afleggen. Om te kijken of jij voor deze toets een voldoende resultaat kunt halen, is jouw prestatie op de taaltoets pabo 3F een goede indicatie.

Als je deze toets niet haalt in je eerste jaar, dan kan daar een bindend negatief studieadvies aan vastzitten. Je wilt natuurlijk niet je opleiding moeten beëindigen vanwege een taaltoets! Bereid je daarom goed voor op de taaltoets pabo 3F. In dit artikel lees je hoe de toets eruit ziet, en hoe je je taalvaardigheid naar het juiste niveau kunt opkrikken om de toets in één keer te halen.

Inhoudsopgave


banner pabo rekentraining

Welke toetsen krijg je in je eerste jaar behalve de taaltoets pabo 3F

Behalve deze taaltoets krijg je ook een rekentoets. Ook deze toets is bedoeld om na te gaan of jouw rekenvaardigheid op een voldoende niveau is om les te geven aan basisschoolleerlingen. Deze leerlingen zullen jou zien als dé autoriteit op het gebied van taal en rekenen (en eigenlijk op alle andere gebieden!). Het is daarom van belang dat je een prima taal- en rekenvaardigheid hebt. Je wilt je leerlingen natuurlijk geen kennis aanleren die niet klopt, en je wilt ook niet te hoeven aarzelen als je voor het schoolbord staat bij een klassikale oefening. Hoewel de taaltoets pabo 3F niet meer verplicht is, vindt de pabo de taal- en rekenvaardigheid van zijn studenten zo belangrijk dat ze meestal een bindend negatief studieadvies geven aan een eerstejaars pabo leerling als die één van deze toetsen niet met goed gevolg afgelegd.

Toets

Waarom heet de taaltoets pabo 3F zo

"3F" verwijst naar een bepaald kennisniveau. 3F is het niveau van taalbeheersing dat iemand die geslaagd is voor de middelbare school dient te hebben. Dat klinkt makkelijk, maar in de praktijk kan dit nog behoorlijk tegenvallen. Vooral als je het vak Nederlands nooit zo boeiend vond, dan kan je kennis over de belangrijkste taalregels behoorlijk weggezakt zijn. Of als je gewoon niet goed bent in Nederlands, of een milde vorm van dyslexie hebt, dan kan een taaltoets een behoorlijke uitdaging voor je zijn. Ook blijkt dat instromers van het MBO vaak moeite hebben om goed te presteren op de taaltoets pabo 3F.

Dat mensen de toets onderschatten, blijkt uit het feit dat elk jaar ongeveer een kwart van de deelnemers zakt op deze toets. Als jij niet 100% zeker weet dat je een echte Neerlandicus bent, dan is het ook absoluut aan te raden om je van tevoren goed voor te bereiden op de toets. Je kunt gelukkig de stof van de taaltoets pabo 3F op een aantal manieren opnieuw oefenen. Hierbij krijg je alle belangrijke taalregels weer een keer te zien, en kom je niet voor verrassingen te staan zodra je de toets moet maken!

Waarom?

De vorm van de taaltoets pabo 3F

Deze taaltoets bestaat uit vier verschillende onderdelen. In elk van deze onderdelen wordt een ander aspect van jouw taalbeheersing test. Als je voor deze toets slaagt, dan bewijs je dat je alle kennis in huis hebt die je nodig hebt om taallessen te geven op een basisschoolniveau.

 1. Om te beginnen wordt er gekeken naar jouw beheersing van de spelling. In het eerste onderdeel krijg je een aantal zinnen te zien waarbij je zelf nog een werkwoord of een naamwoord moet vervoegen.
 2. In het tweede onderdeel kijk je telkens of een bepaalde zin klopt of niet. Heeft de zin een goede woordvolgorde? Worden er foutieve woorden in gebruikt? En kloppen de uitdrukkingen, of is er sprake van een contaminatie?
 3. Bij het onderdeel interpunctie laat je zien dat je een goede beheersing hebt van het gebruik van leestekens. Je wordt gevraagd om in een zin de passende leestekens aan te wijzen.
 4. Tenslotte wordt er gekeken hoe jouw beheersing van de grammatica is. Je moet hierbij een serie zinnen op twee verschillende manieren ontleden. Eerst benoem je de woordsoorten van woorden uit een zin: zijn het werkwoorden, bijvoegelijke naamwoorden, lidwoorden, voorzetsels? Daarna ontleed je een reeks zinnen redekundig: je kijkt hierbij wat het gezegde is , het onderwerp, het meewerkend voorwerp enzovoort. Je zult je dit ongetwijfeld nog herinneren van je eigen lessen Nederlands.


Hoe je de taaltoets 3F kunt voorbereiden

Ergens in het eerste jaar van je pabo-opleiding zul je dus hoogstwaarschijnlijk de taaltoets pabo 3F moeten maken en daarvoor moeten slagen. Om te beginnen is het slim om te kijken wanneer in je opleiding deze toets plaatsvindt. Zo weet je wanneer je moet beginnen met oefenen. Bij voorkeur is dat niet de dag vóór de toets! Ga na hoeveel je nog moet bij leren, en plan dan je eigen bijspijkertraject. Het kan zijn dat je maanden van tevoren moet beginnen met de taalregels opnieuw te leren. Je kunt op verschillende manieren informatie vinden om dit te doen. Ook kan je oefenopgaven maken die lijken op de taaltoets pabo 3F. De drie slimste manieren om je voor te bereiden op deze toets zijn:

 • Een cursus van je opleidingsinstituut volgen. Sommige pabo's bieden een speciale cursus aan om je taalvaardigheid (en trouwens ook je rekenvaardigheid) op het gewenste niveau te krijgen. Als je zo'n cursus volgt voor of naast je opleiding, dan krijg je de kennis die je nodig hebt om voor de toets te kunnen slagen. Het nadeel is dat het een extra belasting vormt, terwijl je bezig bent met de stof van je eerste jaar. Of dat je een deel van de zomervakantie in de schoolbanken moet doorbrengen.
 • Online boeken kopen is een andere mogelijkheid. Er zijn uitstekende boeken die speciaal zijn geschreven voor pabostudenten en gaan over taalbeheersing en taalregels. Door deze boeken door te nemen en de taalregels uit je hoofd te leren kom je beslagen ten ijs als je de taaltoets pabo 3F gaat maken. Vaak bevatten deze boeken ook nuttige oefenopgaven.
 • Een e-learning cursus is een moderne en efficiënte manier om de taaltoets pabo 3F voor te bereiden. Deze cursussen zijn betaalbaar en exact afgestemd op de opgaven die je bij de taaltoets zult moeten maken. Zo besteed je niet onnodig veel moeite aan het leren van taalregels die je niet nodig hebt voor de toets. E-learning cursussen bevatten behalve theorie ook veel oefenopgaven, waardoor je de meeste soorten vragen die je op de toets krijgt al eerder hebt kunnen oefenen.

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Wiscat training. Met de Wiscat training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op de rekentoets. Klik hier om verder te gaan.

De Pabo Rekentraining A

€ 216,-
€ 37,-
de-pabo-rekentraining-a-1
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining B

Meest Verkocht

€ 334,-
€ 57,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Taaltoets training
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test

De Pabo Rekentraining C

€ 275,-
€ 47,-
 • Wiscat training (1e jaars)
 • Kennisbasis rekenen wiskunde (3e jaars)
 • Alle bonussen
 • Pabo Community
 • Live support
 • Coaching via mail
 • IQ-test